IT น่ารู้

IT น่ารู้ (1)

   รวมเทคนิคการใช้ Microsoft Windows และโปรแกรมชุดสำนักงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการทำงาน

 

     เช่น การใช้ Windows 10,

          การใช้ Excel, Word, Power Point,

          การใช้ One Note, One Drive, DropBox 

          และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2A 250x90 Red